Sekcja wydawnicza

Sekcja wydawnicza zajmuje się przygotowaniem do druku projektów Stowarzyszenia, które znajdziesz w dziale Wydawnictwo, ale również materiałów promocyjnych Stowarzyszenia.
Zajmujemy się redakcją, której zadaniem jest doprowadzenie tekstu do stanu „bezbłędności”, to znaczy pozbawienie go wszelkich usterek, stylistycznych, gramatycznych, interpunkcyjnych i innych… Przygotowujemy tekst do „łamania” gdzie otrzymuje on ostateczny kształt i później przeprowadzamy korektę – czyli ostatnie poprawki.
Wszyscy, którzy chcą zając się rzeczami związanymi z wydawnictwem i publikacją zapraszamy serdecznie.