O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Fantasty & Science Fiction powstało w dniu 19.02.2011 roku.

Oficjalną działalność rozpoczęło 24.02.2011 r. po wpisaniu do rejestru stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.

Stowarzyszenie założyli: Adrian Andrzejewski (debi@n), Agnieszka Czaja (Tinwelin Niestell), Artur Lewczuk (Ślepiec), Mateusz Narbuntowicz (Duży vel King Kong).

Stowarzyszenie ma zamiar się rozwijać przez realizację swoich regulaminowych celów oraz przez przyjmowanie nowych członków.

Ww. stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym co oznacza, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami):
1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2) łączyć się w związki stowarzyszeń,
3) zrzeszać osób prawnych,
4) prowadzić działalności gospodarczej,
5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.
2.Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.Jak sam ustawodawca pisze, możemy utrzymywać się ze składek.

Zgodnie z uchwałą nr 6/2012 z dnia 28.12.2012 roku zmieniającą uchwałę nr 5/2011 roku z 19.02.2011 r. ustalono wysokość składki na 10 zł, płatne w dwóch ratach:
I rata – 60 zł płatna od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku – płatne za okres od stycznia do czerwca;
II rata – 60 zł płatna od 1 lipca do 31 lipca każdego roku – płatne za okres od lipca do grudnia.