Magnus Moenia

 

Projekt został skasowany z planów wydawniczych Stowarzyszenia.
Powód skasowania – odejście autora systemu, przez co Stowarzyszenie nie ma możliwości dalszego wspierania projektu.